In de editie van september 2020 is een mooi interview met mij gepubliceerd naar aanleiding van de 2e meerjarige subsidietoekenning voor het Zuilens Fanfare Corps door de gemeente Utrecht. Cultuurkrant NL van het LKCA biedt actualiteiten, achtergronden en praktische adviezen voor iedereen die werkt voor cultuur op school of in de vrije tijd.

Het interview is te lezen via deze link:
https://www.lkca.nl/artikel/de-zuilense-methode-multidisciplinair-en-jong/

Foto: Selma – een muzikale reis van Turkije tot Zuilen (2019) door Thijs Noordewier