Coach2018-09-08T06:38:48+00:00

Fanfare 2.0

Thijs Hazeleger is als docent Theatergeschiedenis & Community Art verbonden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle. Vanuit zijn woonplaats Utrecht onderneemt hij fanfareprojecten en is hij landelijk inzetbaar als fanfarecoach. Die praktijk is ontstaan naar aanleiding van Fanfare 2.0, een project van het Zuilens Fanfare Corps waar hij artistiek leider is en euphonium speelt. In 2008 begon de fanfare met een onderzoek naar de vernieuwing van de vereniging. Met meer dan 100 jaar geschiedenis was het een uitdaging om een balans te vinden tussen traditie en experiment, maar dankzij de inzet van diverse professionals en de betrokkenheid van de leden is dit goed gelukt. Inmiddels is het ZFC weer een bruisende club met veel jonge muzikanten.

Interactieve aanpak

Thijs helpt een vereniging verder en is daarin ondersteunend. Hij beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot succesvolle ingrediënten van een vernieuwingstraject, maar werkt op maat. Daarom komt hij naast inspirerende voorbeelden ook met vragen over jullie uitdagingen. Zitten die in het jeugdbeleid of juist in de artistieke ambities? Vind je maar geen opvolger van de voorzitter? Of loopt het ledenaantal terug? Hoe komt dat?

Opdrachtgevers

Als fanfarecoach gaf Thijs eerder workshops en presentaties aan verschillende muziekverenigingen uit Ommen, Dalfsen en Hardenberg (Vechtdal), Deventer (Leeuwenkuil kunstencentrum), Aalsmeer (Cultuurpunt), Amstelveen (Muziek- en Dansschool), Groningen (VRIJDAG), Drachten (Keunstwurk in opdracht van LKCA) en Zwolle (Stadkamer).

“Thijs heeft tijdens de Week van de Amateurkunst in juni 2016 een prima workshop gegeven voor muziekverenigingen uit het Vechtdal.

Met zijn enthousiaste aanpak blaast hij nieuw leven in de verenigingen. De interactieve werkwijze spoort deelnemers aan om mee te denken, wat maakt dat ik terugkijk op een zinvolle sessie.”

Renée Nieuwenstein, cultuurmakelaar voor de Gemeente Dalfsen

“Thijs heeft een inspirerende presentatie gegeven tijdens een netwerk- en informatiebijeenkomst voor amateurkunstverenigingen in Drachten, maart 2017, in opdracht van LKCA, Keunstwurk en Gemeente Smallingerland.

Met zijn ervaring weet hij goed voor welke uitdagingen traditionele muziekverenigingen staan en geeft praktische tips welke stappen je kunt zetten voor een werkwijze hafabra nieuwe stijl. Informatief, energiek en boeiend!”

Fenna van Hout, senior beleid bij het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

“We hadden aan Thijs een heldere, vriendelijke en betrokken coach die in ontspannen samenwerking in staat is het overzicht over het proces te bewaken. Hij schakelde op de juiste momenten tussen in- en uitzoomen zodat het proces de diepte in kon gaan zonder dat we het overzicht verloren.

Thijs wist steeds naar boven te halen wat er leeft en wat de vragen waren en hij reikte ons methoden aan om die op te lossen. Hij liet het proces daarbij steeds vanuit ons, de groep, komen zodat we na afloop ook echt een wezenlijke stap gezet hadden en nu zelfstandig verder kunnen.”

Onno van Swigchem, namens muziekcollectief Waterproof live